„DĄBROWA TARNOWSKA. KRONIKA MIASTA I GMINY” PROMOCJA KSIĄŻKI

Uroczysta promocja książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy” odbyła się w Hotelu „Cristal Park”. Powitania gości i podsumowania projektu dokonali Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Jadwiga Kusior dyrektor MBP, która powiedziała  „dzisiejsza promocja książki „Dabrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy” to wydarzenie które zapewne zostanie odzwierciedlone w dziejach naszego miasta i gminy jako kolejna data do tworzenia dalszej jej historii. Ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb, poeta i eseista, związany z tymi terenami, wszędzie w swych wystąpieniach wskazywał na profetyczny wymiar kultury. „Kultura to nie tylko wierność tradycji – mówił w jednym z nich – lecz także odgadywanie i kształtowanie przyszłości”. Pisał: „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”. Promocja książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy” ma wymiar szczególny bo wydana jest w roku Jubileuszu 25-lecia samorządu gminnego. Jest to już piąta publikacja książkowa wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w ostatnich 10 latach.

Przedstawia historię Dąbrowy Tarnowskiej w formie rozbudowanego ilustrowanego kalendarium, obejmującego dzieje miasta i gminy od prehistorii do czasów obecnych. Mała ojczyzna to wielka sprawa, bo w końcu ta „duża” składa się z „małych ojczyzn”. Ludzi łączą te same zachowania, wspólna świątynia, droga do domu, coś, co obserwuje każdy z nas. Mała ojczyzna to wspólne przeżywanie, ale i wspólne tworzenie otoczenia, krajobrazu, architektury, porządku i mądrości pokoleń. Książka ta pozwala na zapoznanie się z dokonaniami ludzi ambitnych, uczciwych  i pracowitych,  którzy w poprzednich stuleciach i współczesności, przyczyniali się do rozwoju naszej społeczności w poszanowaniu i pielęgnowaniu tradycji. Zawiera  dorobek pokoleń w różnych dziedzinach: oświaty, kultury, gospodarki, sportu, zdrowia. Przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, do głębszego poznania lokalnej historii i korzystania z jej dorobku. Mamy nadzieję, że dziedzictwo to będzie służyć długofalowo kolejnym pokoleniom, że publikacja ta będzie ważnym źródłem informacji dla osób prowadzących prace monograficzne, badania naukowe jak również dla pasjonatów historii i turystów miasta  i gminy Dąbrowa Tarnowska”. Krótką informację o Lokalnej Grupie Działania PROWENT przedstawił Prezes LGD PROWENT Ryszard Wolanin. Po nim zabrał głos autor publikacji dr Krzysztof Moskal, który faktograficznie przedstawił temat „Cztery rezydencje panów na Dąbrowie”  dowodząc o fakcie istnienia w Dąbrowie Tarnowskiej: zamku, pałacu i dworu. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna autorstwa Marcina Głuszka „Dąbrowa Tarnowska w fotografii” zdjęć zamieszczonych w książce. Kolejny bardzo interesujący wykład „Dzieje Dąbrowy Tarnowskiej w okresie powojennym” wygłosił dąbrowski historyk Włodzimierz Piasecki. Po spotkaniu każdy uczestnik otrzymał bezpłatny egzemplarz publikacji  z autografem autora. W uroczystej promocji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu dąbrowskiego, dyrektorzy instytucji kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prezesi stowarzyszeń, poloniści, historycy, bibliotekarze z bibliotek szkolnych z Gminy Dąbrowa Tarnowska i powiatu dąbrowskiego, sympatycy i użytkownicy  biblioteki, media - w tym tarnowska TV internetowa. Miłym akcentem była promocja w radiu RDN Małopolska z przekazaniem 2 egzemplarzy książki dla słuchaczy oraz 2 egz. dla czasopisma „Miasto i ludzie” dla czytelników. Bankiet przy którym dzielono się refleksjami zakończył sesję promującą wydanie książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”.

Wydanie publikacji książkowej było możliwe  przy wsparciu: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program  „Małe Projekty" zarządzany przez Lokalną Grupę Działania „PROWENT” w Mielcu i Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach PROW na lata 2007 – 2013 oraz Gminę Dąbrowa Tarnowska.

Fotoreportaż: