„Artur Grottger i jego wizja powstania styczniowego”

Rok 2013 uchwałą  Senatu RP ogłoszony został Rokiem Powstania Styczniowego.  W  treści przyjętej uchwały czytamy: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług  wobec  wielu  pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki  w obronie wolności.” W tym roku przypada również 150 rocznica wybuchu powstania nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Włączając się w obchody tego historycznego wydarzenia MBP im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowała wystawę „Artur Grottger i jego wizja powstania styczniowego” . Choć powstanie styczniowe upadło  jego tradycja pozostała żywa  we wszystkich dziedzinach  życia: literaturze, filmie, sztuce. Żadne z polskich wydarzeń  historycznych nie znalazło tak szybkiego odzwierciedlenia w sztuce jak powstanie 1863 roku.  Stało się tak za sprawą  Artura Grottgera  przedstawiciela romantyzmu w malarstwie polskim, znanego  z cyklu kartonów o powstaniu styczniowym. Grottger reprezentuje typ artysty XIX wiecznego, który walczy za pomocą sztuki o niepodległość Ojczyzny. Wystawa jaką prezentujemy przedstawia dwa  najdoskonalsze cykle rysunkowe powstałe na ciemnożółtym kartonie, rysowane czarną  i białą kredką. Pierwszym z nich jest Polonia w którym   Artur Grottger chciał pokazać trzy krainy: Polskę(Królestwo polskie), Litwę i Ruś(Ukrainę). Dziewięć kartonów Polonii powstałych w 1863 r opowiada o przebiegu wydarzeń w Królestwie Polskim na przykładzie pojedynczych scen. Drugi z przedstawionych cykli Lituania powstał w latach 1864-1866 został zaprojektowany inaczej. Nie jest to zbiór  znaczących epizodów, ale opowieść o dziejach jednej rodziny.  Poza rysunkowymi  cyklami  Grottger wykonał szereg obrazów  olejnych tematycznie związanych z wydarzeniami lat 1863-1864. Najbardziej znany jest dwuczęściowy zestaw Pożegnanie i Powitanie , który prezentujemy również na naszej wystawie.  Wszystkich  którzy chcą przybliżyć sobie historię Polski  zapraszamy do zwiedzania wystawy, która czynna będzie do końca marca 2013 r.

Fotoreportaż: