„AGRESJA I PRZEMOC. NIE ZAMYKAJ OCZU” - SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM W FILII BIBLIOTECZNEJ W SZARWARKU

Problem agresji i przemocy jest coraz bardziej aktualny i coraz częściej stajemy się bezradni wobec tego zjawiska. Filia Biblioteczna w Szarwarku nie chcąc być obojętna na szerzący się problem agresji  zorganizowała 15 listopada 2013 roku w bibliotece spotkanie dla uczniów klas IV-VI, na które zaprosiła  psycholog  Annę Kijak, by zwrócić uwagę na tą kwestię coraz bardziej powszechną wśród dzieci i młodzieży.
Celem spotkania było pokazanie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego  z zachowań agresywnych, nauczyć ich jak zapobiegać wszelkim przejawom agresji i właściwie na nie reagować oraz skłonienie do zastanowienia się nad własnym zachowaniem i dokonania jego zmian. Pani Anna Kijak jest psychologiem pracuje na terenie powiatu dąbrowskiego w  Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szarwarku oraz w Dąbrowie Tarnowskiej : w Jednostce Wspierającej Rodzinę, Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności, Poradni Psychologicznej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Diagmed”, a także bierze udział w projekcie „Dobra Przyszłość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas spotkania rozmawiała z młodzieżą o problemie agresji, jej rodzajach o przemocy, a także o tym jak należy się w takich sytuacjach zachować i gdzie szukać pomocy. Udzielała  uczniom cennych rad na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz radzenia sobie z własnym gniewem, zwalczania w sobie negatywnych emocji. Tłumaczyła zebranej młodzieży do czego prowadzi złość, gniew, co możemy zyskać będąc miłym i uprzejmym w stosunku do swoich kolegów. Wyjaśniała  także jak rozpoznawać różne uczucia i emocje, które gromadzą się w człowieku i co one mogą spowodować. Młodzież  miała też okazję do zadawania pytań związanych z agresją. Pytania dotyczyły szkoły, rodziny, kontaktów z rówieśnikami, a każde z nich było szeroko omówione. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Szarwarku wraz  z opiekunami.

Fotoreportaż: