PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA WOKÓŁ KULTURY I SZTUKI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII KOZACZKOWEJ

30 maja w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie organizacyjne, którego celem było zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz integracji środowiska wokół kultury i sztuki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Do udziału w partnerstwie zaprosiliśmy władze samorządowe, dyrektorów szkół  i instytucji, przedstawicieli stowarzyszeń, twórców lokalnych  z terenu Dąbrowy Tarnowskiej oraz biblioteki partnerskie gmin: Olesno, Mędrzechów i Bolesław. Zawiązując partnerstwo  będziemy mogli liczyć na wsparcie potencjalnych  koalicjantów  we wszelkich działaniach, które podejmiemy   w odpowiedzi na potrzeby społeczne użytkowników. Zaproszonych gości powitała dyrektor MBP Jadwiga Kusior, która   przedstawiła  główne obszary działania Programu  Rozwoju Bibliotek a więc warsztaty i szkolenia w których uczestniczą  bibliotekarze jak również na przykładzie prezentacji  pokazała wypracowane już formy pracy  w naszej  bibliotece. Następnie trenerka Centrum  Aktywności Lokalnej  Ewa Chromniak   zaprezentowała korzyści wynikające ze współpracy w partnerstwie, przedstawiła jego cele i zadania.  Pan Burmistrz Stanisław Początek wyraził radość z podjętej inicjatywy zachęcając wszystkich  do udziału w partnerstwie. Spotkanie zakończyła dyskusja, pojawiły się  tez pierwsze  pomysły na działania aktywizujące. Kolejne spotkanie  zaplanowano na wrzesień.

Fotoreportaż: