Zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży

W dniach 12 i 13 grudnia br. w naszej bibliotece odbyły się zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży. Pierwsze z nich skierowane były do uczniów w wieku 10-13 lat i odbyły się w Sali Audytoryjnej MBP. Uczestnicy pracowali z zestawami klocków LEGO Education Spike Essential, podczas zajęć poznawali tajniki programowania i rozbudzali swoją wyobraźnię budując ciekawe konstrukcje. Wspólna nauka przez zabawę stała się również przestrzenią do ciekawej rozmowy na temat nowych technologii i pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. Z kolei drugie wydarzenie skierowane było do młodzieży i odbyło się w Filii Bibliotecznej MBP w Smęgorzowie. Tematem przewodnim zajęć było pobudzenie logicznego myślenia i efektywne wykorzystanie możliwości konstrukcyjnych klocków. Twórczym wyzwaniem okazało się zbudowanie maszyny jeżdżącej przy użyciu silników i elementów z zestawu LEGO. Zadanie polegało na ciągłym ulepszaniu mechanizmów, aby pojazd szybko nabierał prędkości. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem pracowali w grupach i dzielili się wzajemnie wiedzą i spostrzeżeniami. Spotkania były zorganizowane dla chętnych uczniów i obowiązywały na nie wcześniejsze zapisy.

Zajęcia przeprowadzili trenerzy Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) z Tarnowa. Założeniem projektu PAKT jest wspieranie nowoczesnego modelu nauczania i rozwijanie edukacji w obszarze kompetencji cyfrowych. Projekt  jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest stworzenie przestrzeni do rozwoju kompetencji przyszłości wśród dzieci i dorosłych. Liderem projektu PAKT jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a jednym z partnerów jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie obejmujące wsparciem teren Polski południowej.

 

Fotoreportaż: