ZAJĘCIA CZYTELNICZE "PODAJ ŁAPKĘ" - ZAPROSZENIE

"HAU" i "MIAU" usłyszymy jesienią w Oddziale dla Dzieci wyjątkowo często! W związku z tym przyjmujemy zgłoszenia zorganizowanych grup przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na zajęcia czytelnicze o tematyce pro-zwierzęcej pod hasłem "Podaj łapkę". Spotkania te będą wkładem Oddziału dla Dzieci w Światowy Dzień Zwierząt (4 października), Światowy Tydzień Zwierząt (4-10 października) i Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt (25 października). W ramach zajęć planowane są pogadanki, głośne czytania, zabawy plastyczne i rytmiczne oraz różnej "maści" zwierzo-zagadki.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 listopada br. bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci lub pod nr. tel. 14 655 93 03 wew.17.