"NIEPODLEGŁA NA MECIE!"

W czwartkowy wieczór 31 sierpnia br. Oddział dla Dzieci zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności widowisko literacko-muzyczne z pierwszą w historii miasta projekcją mappingową. Wydarzenie to było zwieńczeniem projektu „Symbole na start – Niepodległość na mecie!”, na realizację którego dąbrowska książnica otrzymała dotację w wysokości 19 400 złotych z Biura "Niepodległa" w ramach konkursu „Symbole Narodowe RP”. Wybór dnia widowiska i finału całego projektu nie był przypadkowy. Dzień 31 sierpnia jest w Polsce świętem państwowym obchodzonym jako Dzień Solidarności i Wolności. Jest też preludium do smutnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, co zawsze powinno budzić wdzięczność za niepodległość, dzięki której wolność i solidarność najpiękniej wybrzmiewają. Wspomniała o tym Dyrektor MBP Anna Jastrzębiec-Witowska, która prowadziła uroczystości, przy wsparciu kierownik Oddziału dla Dzieci Anny Miodowskiej-Zawiślak. Czwartkowy finał poprzedziło pracowite lato części warsztatowej projektu. Zajęcia obejmowały zagadnienia historyczne, za które odpowiedzialny był pisarz Kamil Sobik, literackie przygotowane zostały przez polonistkę Justynę Bociek. Inspiracji do samego widowiska świateł i barw dostarczyły warsztaty artystyczne z elementami animacji poklatkowej prowadzone przez pracownice biblioteki: Annę Miodowską-Zawiślak, Annę Gąsiecką, Annę Barwacz i Justynę Banaś. O graficzną stronę projektu zadbała Katarzyna Ciecińska, właścicielka firmy „Pani Ka”. Projekt wsparli także wolontariusze Oddziału dla Dzieci: Oliwia Baran, Magdalena Cioch, Martyna Fido i Szymon Stawosz, jak również rodzice naszych najmłodszych czytelników.
W części muzyczno-literackiej wieczorne wydarzenie zawierało 15 utworów lirycznych odczytywanych przez dziecięcych czytelników MBP, a zarazem uczniów wszystkich dąbrowskich szkół podstawowych: Ignacego Reicherta, Aleksandrę Kupiec, Krzysztofa Koguta, Romę Bator, Aleksandra Batora, Anitę Kobos, Julitę Niewiadomską, Aleksego Reicherta, Natalię Pudełek, Vladyslava Vovchyka, Szymona Barwacza, Hannę Zawiślak, Lilianę Ritter, Lenę Loraj oraz Macieja Krupińskiego. Przeplatano je pieśniami patriotycznymi w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warto zaznaczyć, że wybór wierszy łączył utwory z kanonu polskiej literatury z poezją lokalną i twórczością dziecięcą, powstałą podczas wakacyjnych zajęć bibliotecznych.
Pokaz mappingu, przedstawiający patriotyczne treści w nowatorskiej formie wizualnej, przygotowała istniejąca od 2014 roku Fundacja Precyzja, której założycielem jest Jakub Hader.
Patronat honorowy nad całym projektem „Symbole na start – Niepodległość na mecie!” sprawował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który wyraził uznanie dla połączenia treści patriotycznych z integracyjnością przedsięwzięcia, której wyrazem była współpraca Oddziału dla Dzieci z Warsztatami Terapii Zajęciowej kierowanymi obecnie przez Przemysława Śliwę.
Wśród gości wydarzenia byli: Wicestarosta Krzysztof Bryk, Radny Rady Miejskiej Tomasz Pietras, emerytowana Dyrektor MBP Jadwiga Kusior, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Dzięgiel-Pietras, Powiatowy Komendant Straży Pożarnej Marek Bator, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej Michał Wolak wraz z Wicedyrektor Anną Janczak, Kierownik dąbrowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Agata Obara-Giera i wspomniany już Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej Przemysław Śliwa. Licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta i okolic, wśród których znaleźli się m.in. czynni oraz emerytowani bibliotekarze oraz nauczyciele z terenu całej gminy.
List gratulacyjny przysłał Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz.
Zadanie "Symbole na start - Niepodległość na mecie!" dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Fotoreportaż: 
Widowisko wideomappingu wyświetlone na budynku biblioteki oraz widownia siedząca naprzeciwko.Animacja  wideo wyświetlona na budynku biblioteki.Animacja wideo wyświetlona na budynku biblioteki.Na zdjęciu dzieci stojące na środku i recytujące wiersze.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Na zdjęciu Panie stoją na środku i mówią do mikrofonu.Na zdjęciu osoby występujące podczas widowiska.Chłopiec stoi na środku i recytuje wiersz.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu osoby występujące podczas uroczystości.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Widowisko wideo wyświetlone na budynku biblioteki.Na zdjęciu widownia zebrana na widowisku.