Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii naszej państwowości. Tego dnia w 1918 roku  zawarto układ rozejmowy w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, będący potwierdzeniem klęski Niemiec w I pierwszej wojnie światowej. Jednocześnie, 10 listopada do Warszawy powrócił marszałek Józef Piłsudski z niewoli w Magdeburgu. Faktycznie odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało ogłoszone przez Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku, kiedy to z inicjatywy Zdzisława Lubomirskiego, w „Monitorze Polskim” ukazała się Polska Deklaracja Niepodległościu. Oficjalnie Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Niestety, zniesiono je 22 lipca 1945 roku na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. Swoją rangę odzyskało dopiero w 1989 roku.
Dzień 11 listopada ma dla Polaków nie tylko wymiar historyczny, ale także społeczny, duchowy i kulturalny. To czas, kiedy zastanawiamy się nad naszym dziedzictwem, patriotyzmem i odpowiedzialnością za przyszłość naszego kraju. Dlatego też jak co roku Dział dla Dorosłych i Młodzieży upamiętnił to ważne dla naszego narodu wydarzenie. Na ekspozycji „Gdy wolności nadszedł czas” znalazły się materiały  poświęcone Świętu Niepodległości. Zapraszamy do zapoznania się  z nimi!