ZMARŁ PROF. DR HAB. STANISŁAW KOCZWAŃSKI

„Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie?
Czy książki odwykną od dotyku moich rąk?...”
Halina Poświatowska

 

Z wielkim żalem Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej żegna prof. dr hab. Stanisława Koczwańskiego.

 

 

 

 

 

Stanisław Koczwański urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej 27 kwietnia 1923 roku. Tu ukończył gimnazjum i przed II wojną światową zdał „małą” maturę. W czasie wojny pierwsze lata spędził w domu pracując sporo fizycznie w rodzinnym gospodarstwie. Jego ojciec był technikiem drogowym; pracował całe życie w Dąbrowie Tarnowskiej jako nadzorca drogowy, a następnie jako kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego. Prof. Stanisław Koczwański jako młody chłopiec jeździł często z ojcem po powiecie dąbrowskim, stąd szereg wierszy opisujących uroki Powiśla Dąbrowskiego.
Po wojnie ukończył Liceum Ogólnokształcące i zdał „dużą” maturę. Następnie studiował w Krakowie na Wydziale Leśnym UJ. Poza dyplomem mgr inż. leśnika otrzymał również na Politechnice Krakowskiej dyplom inż. komunikacji w zakresie budowy dróg i ulic. Przez 15 lat pracował w Lasach Państwowych w służbie remontowo-budowlanej, ostatnie 10 lat jako dyrektor Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Krakowie. Po zrobieniu doktoratu, pracował na Wydziale leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, od stopnia adiunkta do profesora tej uczelni.
Profesor Stanisław Koczwański nagrodzony był m.in. w konkursie na pastisz leśmianowski.
W 2006 roku wydał tomik „Umysłem i sercem”, a następnie w 2008 roku tomik „Równoczesność”, który składał się z dwóch części : pierwsza to „Ślady poetyckiej ścieżki”, zaś druga to ,sui genesis, gorzkie żale, treny, które autor dedykował żonie. Obydwa tomiki miały promocję w naszej Bibliotece w ramach spotkań z cyklu „Dąbrowskie spotkania z poezją”, gdzie dzielił się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami.

Poezja towarzyszyła Profesorowi przez całe życie. Sam nazywał siebie skromnym sługą muzy Erato , twierdząc: „piszę, bo muszę” i że ”poezja to zwierciadło przechodzące po gościńcach świata, to królestwo wyobraźni w świecie ducha”.

Prof. dr hab. Stanisław Koczwański zmarł 26 lipca 2012 roku.

Fotoreportaż: