ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PLASTYCZNE

Zdjęcie przedstawia zaproszenie na warsztaty plastyczne prowadzone przez Annę Miodowską-Zawiślak i Annę Gąsiecką, pierwsze spotkanie 3 czerwca 2022. Zajęcia w ramach realizacji zadania "Dwie Marie - polskie wersy łączą pokolenia".

A teraz kolej na NAS! Bibliotekarki z Oddziału dla Dzieci MBP Anna Gąsiecka i Anna Miodowska-Zawiślak zapraszają chętne dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodsze dzieci wraz z rodzicami / opiekunami na warsztaty plastyczne organizowane w ramach realizacji projektu "Dwie Marie - polskie wersy łączą pokolenia".
Warsztaty plastyczne pt. "KOLOROWE XD" odbędą się w dwóch terminach: w piątki 3 i 10 czerwca w godzinach 15:00-17:00 (o ewentualnej zmianie terminów zgłoszeni uczestnicy informowani będą bezpośrednio).

Podczas zajęć wykonane zostaną projekty i stylizacje ubiorów scenicznych oraz konstruowane będą lalki teatralne do jesiennego spektaklu "Niezły raban na wesoło... przy Polnej", który będzie efektem także wielu innych warsztatów (literackich - scenariusz, plastycznych – scenografia, muzycznych - oprawa dźwiękowa oraz aktorskich - dla osób odgrywających role w przedstawieniu). Informacje o warsztatach teatralnych po wakacjach. OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY pod nr tel. 14 655 93 03 wew.17 lub bezpośrednio w Oddziale dla Dzieci.
Projekt "Dwie Marie - polskie wersy łączą pokolenia" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.