WYSTAWA W 100. ROCZNICĘ URODZIN KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Fragment wystawy z planszą tytułową widać napis "Twórczość w cieniu wojny"

Wystawa pn. „TWÓRCZOŚĆ W CIENIU WOJNY” upamiętnia sylwetkę poety i artysty okresu wojennego – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chronologiczny zapis wydarzeń ukazuje m.in. życiorys artysty, fotografie z czasów dzieciństwa i młodości, wątek miłości jego życia – Barbary, wiersze i dedykacje w wersji rękopiśmiennej, tomiki poezji autora, jego rysunki i akwarele, literaturę dotyczącą Powstania Warszawskiego, zdjęcia stolicy z okresu wojny i okupacji. Ekspozycja została zorganizowana z okazji przypadającej na 2021 rok 100. rocznicy urodzin poety. Bieżący rok został także ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Artysta urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 r. Był poetą, artystą i żołnierzem AK. Należał także do pokolenia „Kolumbów”, grupy polskich pisarzy, których twórczość kształtowała się  pod wpływem wojny. Chciał podjąć studia o charakterze artystycznym, jednak wybuch wojny przekreślił te plany. Poległ w Powstaniu Warszawskim, 4 sierpnia 1944 roku. Należy do najsławniejszych i najbardziej tragicznych poetów okresu II wojny światowej. Opracowanie naukowe: pracownicy Działu dla Dorosłych i Młodzieży MBP. Wystawę można zwiedzać do końca czerwca br. w holu głównym  biblioteki. Zapraszamy! 

 

Fotoreportaż: 
Grafika zdjęcie Krzysztofa Baczyńskiego i wiersz "Niebo złote ci otworzę"Jedna osoba ogląda wystawę Jedna osoba ogląda wystawę Jedna osoba ogląda wystawę Fragment wystawy w holu biblioteki Kartka z napisem "Mojej ukochanej Basieńce w dniu naszego ślubu. Krzysztof. dn. 3/VI/1942r"Tekst wiersza "Otwarcie przemian" Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoFragment wystawy widoczny znak Polski walczącej Fragment wystawy