WYJAZD STUDYJNY DĄBROWSKICH BIBLIOTEKARZY DO BOCHNI

W środę 20 marca br. odbył się wyjazd studyjny dąbrowskich bibliotekarzy do Bochni. Spotkanie odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Bochni, gdzie bibliotekarze rozmawiali o nowych metodach pracy z użytkownikiem i książką. Zwiedzali bibliotekę zapoznając się ze specyfiką jej pracy oraz historią i działalnością. Był czas na wymianę poglądów, sugestii oraz dyskusji na temat prowadzonej pracy kulturalno-oświatowej oraz promocji czytelnictwa w lokalnym środowisku. Uczestniczyli w nim bibliotekarze powiatu bocheńskiego oraz Wiceprzewodnicząca Okręgu SBP w Krakowie, równocześnie dyrektor PiMBP w Bochni Dorota Rzepka oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bochni Barbara Banach. Spotkanie zakończono wspólnym zwiedzeniem Kopalni Soli w Bochni.

Fotoreportaż: