WIECZORNICA Z OKAZJI 110. ROCZNICY URODZIN MARII KOZACZKOWEJ - PATRONKI NASZEJ BIBLIOTEKI

28 stycznia w naszej bibliotece odbyła się wieczornica poświęcona Marii Kozaczkowej z okazji przypadającej tego dnia 110. rocznicy urodzin poetki. Patronka MBP urodziła się w Zalipiu jako najmłodsza z pięciorga dzieci w rodzinie Wojtytów. W wieku osiemnastu lat wyjechała do Bachowic, gdzie ukończyła roczny kurs gospodarczy w Ludowej Żeńskiej Szkole Rolniczej Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. Tam dostrzeżono jej talent literacki i zaczęto umieszczać wiersze w "Młodej Polsce", która była dodatkiem do krakowskiego "Przewodnika Kółek Rolniczych". Wysyłała też swoje utwory do "Piasta" podpisując je pseudonimem "Maryla znad Wisły". W 1935 roku poślubiła dąbrowianina Józefa Kozaczkę. Od wybuchu II wojny światowej mieszkali w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie działali w ruchu oporu. Przez całe życie interesowała się problemami środowiska, dostrzegała potrzeby ludzi poszkodowanych przez los i w miarę możliwości starała się im pomagać. Dawała temu wyraz w swoich wierszach, artykułach prasowych i własnej aktywności społecznej. Poetka jest autorką około 900 wierszy, kilkunastu opowiadań, 3 sztuk scenicznych i wielu wspomnień. Główne nurty tematyczne to: liryka rodzinna, refleksyjna, historyczno-okolicznościowa i wiejska. Wypowiadała się poprzez bajki, satyry, fraszki, aforyzmy, wiersze rymowane i białe. Zmarła 30 kwietnia 1982 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Dnia 25 września 1984 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej uroczyście przyjęła imię Marii Kozaczkowej. Meritum wydarzenia stanowiło życie i twórczość poetki, które przedstawili uczestnicy: Dyskusyjnego Klubu Książki i warsztatów artystycznych działających przy naszej bibliotece oraz wolontariusze naszej biblioteki. Oprawę muzyczną wieczornicy uświetnił występ zespołu „Ewenement” w składzie: Ks. Sławomir Lech – instrument klawiszowy, Dariusz Lech – wokal i gitara oraz wokalistki: Kinga Dulęba, Julia Czekańska i Olga Dulęba. Sentymentalne i subtelne aranżacje w wykonaniu formacji muzycznej pozwoliły uczestnikom wieczornicy wnikliwie wsłuchać się w utwory Marii Kozaczkowej oraz poznać jej biografię. Cieszymy się, że w wydarzeniu wzięli udział członkowie najbliższej rodziny poetki mieszkający niedaleko, jak i z dalszych miast: Mielca, Nowej Dęby i Poznania. Na widowni zasiadły córki patronki MBP: Krystyna Ludwicka, Maria Pietracha oraz Anna Wrona z mężem i wnuczką. Z okazji wieczornicy wpłynęły również pamiątkowe adresy od Alicji Dziewińskiej – emerytowanej dyrektor MBP, Jerzego Kozaczki – syna Marii Kozaczkowej oraz życzenia i pozdrowienia od Haliny Cychol – córki poetki, Lucyny i Sławomira Kozaczków – wnuków. W wieczornicy uczestniczyli m.in. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Mendys, Radny Powiatu Dąbrowskiego - Stanisław Początek, przedstawiciele współpracujących z MBP instytucji, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej pamiętający Marię Kozaczkową, wolontariusze, czytelnicy i sympatycy dąbrowskiej biblioteki.  

Fotoreportaż: