WARSZTATY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY

W ramach działań realizowanych we współpracy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Tarnowie -  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w naszej bibliotece odbył się cykl warsztatów pt. „Własna firma-zanim zrealizujesz pomysł” prowadzonych przez doradcę zawodowego Panią Monikę Włudykę. Wzięli w nim udział uczniowie trzech klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej kończących edukację i rozważających możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zajęcia poruszały trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes, uwarunkowania rynkowe. Udział w zajęciach pozwolił na dokonanie wstępnej analizy wybranych cech i uwarunkowań psychologicznych istotnych w radzeniu sobie z działalnością gospodarczą. Stanowiły pretekst do głębszych przemyśleń na temat indywidualnych predyspozycji, które można wykorzystać pracując na własny rachunek.

Fotoreportaż: