WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA MŁODZIEŻY

W ramach współpracy biblioteki z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, zorganizowano w dniach 16 i 19 maja cykl spotkań warsztatowych dla młodzieży. Obejmowały one zakres trzech tematów dotyczących  poszukiwania przez  polskich  obywateli zatrudnienia w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym:

  • „EUROPASS - europejski paszport zawodowy"  poruszało zagadnienia związane z podjęciem kształcenia lub zatrudnienia za granicą. W trakcie spotkania można było  uzyskać informacje na temat przygotowania 5 podstawowych dokumentów aplikacyjnych Europass,  możliwości prezentacji swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
  • „Mobilność na europejskim rynku pracy” poświęcone było mobilności zawodowej i geograficznej oraz korzystania z usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Słuchacze poznali zasady podejmowania pracy za granicą, znaczenie, cele, strukturę oraz bazę ofert EURES. Nie brakło ważnych uwag, porad i ostrzeżeń przed ryzykiem jakie niesie wyjazd zorganizowany przez niesprawdzonego pośrednika pracy oraz informacje przydatne po zakończeniu pracy za granicą, w momencie powrotu do kraju,
  • „ABC Wolontariatu” obejmowało problematykę wolontariatu w kraju i za granicą. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jak i dlaczego warto zostać wolontariuszem, zasady ich pracy oraz prawa i obowiązki.

 

Szkolenia wzbogacane prezentacjami multimedialnymi  prowadzone były przez doradców zawodowych, panie: Agnieszkę Ziomek i Iwonę Pasierb. Wśród uczestników, którymi byli uczniowie klas II i III ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, prowadzące rozdały materiały z przydatnymi linkami dotyczącymi omawianych zagadnień.

Fotoreportaż: