Warsztat biblioterapeutyczny dla seniorów

Plakat informacyjny Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru

Zapraszamy do udziału w warsztacie biblioterapeutycznym pn. "Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru”. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 60+ i odbędzie się 14 września (środa) 2022 roku o godz. 13:45 w Sali Audytoryjnej MBP. Zajęcia będą zawierać elementy stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, pokazywać jak aktywnie prowadzić spotkania łączące pokolenia oraz rozwijać międzypokoleniową transmisję wartości. Uwzględniona zostanie także rola poezji w ćwiczeniach pamięci reminiscencyjnej. Biblioterapię najogólniej można zdefiniować jako dział psychologii czytelnictwa, znajdujący się również w sferze zainteresowań medycyny, pedagogiki i socjologii. Pojęcie biblioterapii to połączenie dwóch słów: biblios, czyli książka oraz therapeo – leczę, umacniam, wspomagam. Wyróżniamy dwa rodzaje biblioterapii: biblioterapię kliniczną i biblioterapię ogólnorozwojową. Najogólniej ujmując jest to wykorzystanie literatury w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, czyli każdej grupy wiekowej. Czasami przeprowadza się ją z elementami psychoterapii.

Zajęcia poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz, która jest adiunktem w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezeską Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownikiem Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownikiem kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Jest też autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Jest również certyfikowaną trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownikiem Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt do 12 września 2022 roku, tel. 14 655 93 03 wew. 13 – liczba miejsc ograniczona. Projekt "Dwie Marie - polskie wersy łączą pokolenia" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

 

Fotoreportaż: 
Plakat informacyjny Seniorzy pełni zdrowia, mądrości i wigoru