WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SBP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Wnętrze budynku osoby siedzą na krzesłach

Dnia 29 stycznia 2021 roku  odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Podczas zebrania dokonano sprawozdania z działalności zarządu koła za lata 2017-2020, które przedstawiła przewodnicząca SBP Jadwiga Kusior oraz skarbnik Anna Galus. Następnie wybrano i zatwierdzono komisję wyborczą i skrutacyjną. Po przeprowadzeniu wyborów, na lata 2021-2024 Zarząd ukonstytuował się następująco: Edyta Więcek - Przewodnicząca, Anna Galus – Skarbnik, Anna Miodowska–Zawiślak – Sekretarz. Nie zabrakło także podziękowań za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wieloletniej przewodniczącej Koła – Jadwidze Kusior. Podczas zebrania wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału SBP w Bochni w osobach: Edyta Więcek, Anna Miodowska-Zawiślak, Marta Warias oraz Anna Galus. W każdym głosowaniu jednogłośnie wybrano zaproponowane kandydatury. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystaw pt. „Mistrzowie malarstwa” oraz „Twórczość w cieniu wojny”- ekspozycji poświęconej Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu z okazji 100. rocznicy urodzin.  

 

Fotoreportaż: 
Trzy kobiety jedna trzyma kwiatyCztery kobiety dwie stoją, dwie siedzą na krzesłach Jedna kobieta stoi w ręce trzyma segregatorWnętrze budynku osoby siedzą na krzesłach