WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Kolejne wakacje w Filii Bibliotecznej w Smęgorzowie przeszły do historii. Dzięki zaproponowanemu  programowi zajęć dzieci mogły wypełnić swój wolny czas twórczą, przyjemną i wesołą zabawą. Tak było z uczestnikami dwutygodniowych zajęć, które odbyły się  w drugiej połowie sierpnia, różnorodność rozrywek przygotowanych na wakacyjne dni sprawiły, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie m.in. zabawy integracyjne, głośne czytanie wybranych utworów dziecięcych, zabawy ruchowe, zagadki, krzyżówki, zajęcia plastyczne, warsztaty komputerowe te i inne jeszcze formy pracy z dziećmi. Pozostały wspomnienia wspólnych zabaw i zajęć plastycznych. Ale czas  szybko płynie, wakacje dobiegły końca a w bibliotece dalej można ciekawie, aktywnie i bezpiecznie spędzić wolny czas.

Fotoreportaż: