SETNA ROCZNICA ŚMIERCI KAROLINY KÓZKÓWNY

„Błogosławiona Karolino
 świeć nam przykładem swego męstwa
Bądź wzorem pracy i modlitwy
czystości życia i męczeństwa.”

Rok 2014 został ogłoszony przez bpa Andrzeja Jeża  w diecezji tarnowskiej Rokiem Jubileuszowym bł. Karoliny Kózkówny. 18 listopada mija setna rocznica śmierci tej młodziutkiej męczennicy.

Włączając się w obchody jubileuszowe Dział dla Dorosłych i Młodzieży przygotował wystawę „Błogosławiona Karolina Kózkówna – patronka czystych serc”.

Karolina Kózkówna urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo, na którym pracowała wraz z nimi. Mimo młodego wieku i braku większego wykształcenia prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Należała do stowarzyszeń religijnych, angażowała się w tworzenie i formowanie nowej wspólnoty parafialnej, uczyła dzieci katechizmu, organizowała dla nich zajęcia, przygotowywała do przyjęcia Komunii św. chorych współmieszkańców. Wielki wpływ na jej wychowanie miał wuj Franciszek Borzęcki, któremu pomagała w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, stanowiących miejsce spotkań dla  osób dorosłych i młodzieży. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów. Uczuciowa i wrażliwa na potrzeby chorych i biednych młodziutka Karolina odwiedzała ich w domach i wspierała w potrzebach. Była przykładem pracowitości i uczciwości oraz poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Swoją postawą zdobyła powszechne uznanie i szacunek wśród współmieszkańców, którzy mówili, że jest „pierwszą duszą do nieba”. Zginęła heroicznie broniąc się celem zachowania czystości, zaatakowana i w bestialski sposób zamordowana przez carskiego żołnierza. Pogrzeb Karoliny był wielką manifestacją okolicznej ludności, która z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Pochowano ją na cmentarzu w parafii Zabawa. 18 października 1917 roku w trzecią rocznicę śmierci, ciało Karoliny przeniesiono z cmentarza i pochowano w grobowcu pod pomnikiem na kościelnym placu.  10 czerwca 1987 r. w czasie III Pielgrzymki Jan Paweł II podczas mszy św. w Tarnowie beatyfikował Karolinę Kózkównę. Z okazji 15 rocznicy wyniesienia jej na ołtarze, biskup tarnowski Wiktor Skworc, ustanowił kościół parafialny w Zabawie Sanktuarium błogosławionej, gdzie spoczywa ona obecnie pod ołtarzem głównym. Karolina Kózkówna jest patronką diecezji rzeszowskiej, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Prezentowana ekspozycja wzbogacona fotografiami i publikacjami książkowymi przedstawia drogę życia i męczeństwa błogosławionej Karoliny. Można ją zwiedzać do 30 grudnia 2014 roku w galerii holu głównego w godzinach pracy Biblioteki.

Fotoreportaż: