Prace najmłodszych o Edmundzie Bojanowskim

Odwiedzający Oddział dla Dzieci mają okazję do 21 czerwca br. podziwiać nagrodzone prace plastyczne 5-letnich i 6-letnich dzieci wykonane wraz z rodzicami na konkurs pod hasłem „Błogosławiony Edmund Bojanowski – serdecznie dobry człowiek”. Organizatorem konkursu była dąbrowska Ochronka im. Jana Pawła II.

Na wystawie zaprezentowano 23 prace z 8 niepublicznych przedszkoli, nie tylko z naszego miasta, ale też z Szczucina, Woli Rzędzińskiej, Tarnowa, Nowodworza, Otfinowa i Radomyśla Wielkiego. Organizacją konkursu zajmowała p. Marta Bączek-Choroba, nauczycielka z Ochronki. Zachęcamy wszystkich chętnych do oglądania tych prac w dziale dziecięcym i tym samym do zapoznania się z osobą Edmunda Bojanowskiego – wielkiego miłośnika dzieci. 

Fotoreportaż: