POGADANKI LITERACKIE PT. "NAGRODA NALEŻY DO..."

Oddział dla Dzieci przeprowadza serię pogadanek literackich towarzyszących wystawie "Nagroda należy do...". Udział biorą uczniowie szkół podstawowych, a też podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy poznają wybrane książki, pisarzy i wydawnictwa, które zostały odznaczone różnymi nagrodami, a zostały zaprezentowane w bibliotece w formie przestrzennych makiet wykonanych przez zorganizowane grupy.

Akcja ta odnosi się do Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek przypadającego właśnie w marcu i została przygotowana we współpracy z placówkami szkolnymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy.

Fotoreportaż: 
Dzieci stoją i oglądają wystawę.Dzieci siedzą i słuchają Pani prowadzącej prelekcje.Dzieci stoją i oglądają wystawę.