PIĘKNO MIEJSCOWOŚCI MYŚLĄ PRZEWODNIĄ UROCZYSTEGO SPOTKANIA W FILII BIBLIOTECZNEJ W SZARWARKU.

„Jest coś w tym, że
człowiek chce być blisko

ojczystej ziemi”

Owidiusz

     11 grudnia 2012 roku Filia Miejskiej Biblioteki  Publicznej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Szarwarku przygotowały uroczyste spotkanie, którego myślą przewodnią było dostrzeżenie piękna miejscowości, w której mieszkamy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się : Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty i Wychowania Józefa Borowska - Marciniak, ks. proboszcz Waldemar Patulski,  prezes OSP w Szarwarku Aleksander Moździerz, dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej  Jadwiga Kusior, dyrektor PSP w Szarwarku Aneta Orłowska,
a także nauczyciele i uczniowie szkoły.
Program obejmował rozstrzygnięcie konkursu pt. „Piękna jest moja miejscowość i okolice” przeprowadzonego wśród uczniów szkoły podstawowej z klas I-VI .   

         Celem konkursu było uwrażliwianie dzieci na piękno najbliższego otoczenia oraz rozbudzanie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.
Po dość wyrównanym i wysokim poziomie wszystkich prac plastycznych, a było ich 35,
jury oceniało prace w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i IV-VI.
Laureaci prac plastycznych kl. I –III:

I   miejsce  - Bartosz Kogut z kl. III
II  miejsce  - Maja Mędala  z kl. III i Sylwia Dyjak  z kl. II
III miejsce  - Maria Kuta z kl. III
Laureaci prac plastycznych kl. IV – VI :

I   miejsce – Aleksandra  Orłowska  z kl. V
II  miejsce – Kinga Moskal z  kl. IV
III miejsce Aleksandra Moździerz  z kl. VI i Klaudia Dyjak z  kl. IV
Wyróżnienie otrzymała : Magdalena Frąc z kl. VI

Prace przestrzenne : kl. I- III
I miejsce  - Izabela Orłowska z kl. II

Kl. IV – VI :
I   miejsce – Magdalena Mróz  z kl. VI
II  miejsce – Rafał Rzepka z kl. V
III miejsce – Aleksandra Orłowska z kl. V

       Ogłoszeniom wyników towarzyszył występ, w którym swoje aktorskie umiejętności na scenie mogli zaprezentować uczniowie klasy II i III w przygotowanym przez nich pięknym  montażu słowno- muzycznym pt. „Spacerkiem po mojej miejscowości” .  Dzieci z wielkim zaangażowaniem wcielały się w swe role i umilały czas  przybyłym widzom oraz swoim koleżankom i kolegom. Program artystyczny przygotowała nauczycielka Barbara Pasternak. Pani Józefa Borowska - Marciniak, autorka książek o Szarwarku wzbogaciła je swoją ciekawą opowieścią o Szarwarku.
Zwieńczeniem uroczystości był wiersz pt. „Moja wieś” autorstwa Ewy Kmieć, który zarecytowała ucz. kl. V Sylwia Wąż. Wiersz ten zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej w 2002 r.
Po części artystycznej uczestnicy spotkania zwiedzali wystawę  zorganizowaną przez Filię   Biblioteczną w Szarwarku pt. „Szarwark- moja mała ojczyzna”. Zaprezentowane zostały na niej ciekawostki i historia związana z miejscowością oraz fotografie przedstawiające miejsca oraz postacie, które przyczyniły się do rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Konkurs, montaż słowno-muzyczny miał na celu odkrywać na nowo otaczający nas krajobraz, historię i tajemniczość  naszej miejscowości.
Spotkanie przygotowały Lucyna Kiwior - kierownik Filii Bibliotecznej w Szarwarku
oraz Barbara Pasternak – pracownik Biblioteki Szkolnej.

Wystawę można zwiedzać do końca lutego 2013 r., w godzinach pracy biblioteki, serdecznie zapraszamy.

Fotoreportaż: