Ogólnopolski sukces Koła Plastycznego „Zygzak” !

Spośród blisko pół tysiąca prac, które wpłynęły na I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój lekarz rodzinny” doceniono talent i pomysłowość naszych małych artystów z Koła Plastycznego działającego przy Oddziale dla Dzieci. Otrzymaliśmy I miejsce, radość jest wielka, a motywacja do dalszej pracy ogromna :).

Konkurs został zorganizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z okazji 20–lecia instytucji lekarza rodzinnego w Polsce. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a dla zwycięzców ufundowano cenne nagrody: sprzęt sportowy o wartości 10.000 zł. A oceniło je jury złożone z lekarzy rodzinnych, artystów plastyków oraz dziennikarzy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się dnia 26 maja 2012 o godz.15.30 w Hotelu Mariott w Warszawie, w czasie trwania uroczystej sesji plenarnej XII Kongresu Medycyny Rodzinnej.

Kolo Plastyczne zgłosiło do konkursu dwie prace, jedną wykonaną techniką kolażu tekstylnego, drugą malowaną pastelami. Obie przedstawiały lekarza rodzinnego - jako przyjaciela domu, osobę życzliwą i pomocną każdej rodzinie. W dniu 12 czerwca br. (wtorek) w naszej bibliotece przyjęliśmy gratulacje od: Janiny Mikos – członka Kapituły i plastyka, Jarosława Zachary – Prezesa Tarnowskiego Oddziału kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Marcina Mikosa. Ta nasza kameralna uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, nie zabrakło wzajemnych gratulacji i wymiany doświadczeń, a wszystko to uhonorowało dokonania młodych artystów działających pod skrzydłami biblioteki.

Koło plastyczne otrzymało pamiątkowy dyplom, publikację związaną z lekarzem rodzinnym i przedstawiającą wyróżnione prace konkursowe oraz nagrodę pieniężną.

Fotoreportaż: