Oferta dla niepełnosprawnych

Rekrutacja do projektu "MOJE ŻYCIE-MOJA PRACA" rozpoczęła się od stycznia 2014 i będzie trwała do zrekrutowania 80 osób.

 Beneficjenci którzy mogą przystąpić:

1. osoby z orzeczeniem 05-R, 02-P i 10-N stopień lekki lub umiarkowany (orzeczenie wydane przez Komisję ds. orzekania o niepełnosprawności)

2. zdolne do podjęcia pracy na wolnym rynku lub w warunkach pracy chronionej

3 . zamieszkują powiat tarnowski/dąbrowski/gorlicki/nowosądecki

4. bezrobotne

5. między 18-64 rokiem życia

Oferujemy 3 rodzaje kursów:

- specjalista ds. rachunkowości i kadr

-spawanie metodą MIG/MAG

-wózek widłowy

Każdy z beneficjentów musi przejść całą ścieżkę zaplanowaną dla niego w tym:

1. Rozmowa diagnozująca – 1 spotkanie (1godzina)

2. Doradztwo IPD – 5 spotkań (11 godzin), 3 godziny- indywidualne, 2 spotkania grupowe po 4 godziny,

3. Doradztwo psychologiczne – 3 godziny,

4. Doradztwo prawne – 2 godziny,

5. Szkolenie IT – 28 godzin szkoleniowych,

6. Kursy zawodowe – 84 godziny szkoleniowe,

7. Seminarium tematyczne – 2 spotkania po 6 godzin,

8. Kino i/lub teatr – 2 wyjścia.

9. W przypadku zakwalifikowania się – 3 miesięczny płatny staż zawodowy (48 osób)

 

Kontakt do biura:

ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

Tel.14-688-91-16
Kom. 696-141-501

e-mail: mojezyciemojapraca@op.p