ODEJŚCIE NA EMERYTURĘ KRYSTYNY MINORCZYK

Dnia 27 lipca br. na emeryturę przeszła Krystyna Minorczyk, wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, z którą była zawodowo związana od 1999 roku. Początkowo pracowała w Oddziale dla Dzieci, potem kierowała Filią Biblioteczną w Gruszowie Wielkim, następnie współtworzyła zespół Działu dla Dorosłych i Młodzieży MBP. 21 lat pracy zawodowej Krystyny Minorczyk w naszej Książnicy to twórczy czas realizowanej działalności kulturalno-oświatowej, adresowanej do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Prowadzone przez nią od 2007 roku spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych cieszyły się dużą popularnością. Czasami odbywały się one w jej wolnym od pracy zawodowej czasie, w niekonwencjonalnych formach, np. w plenerze czy w ogrodach. Krystyna Minorczyk współuczestniczyła w merytorycznym i naukowym  organizowaniu i przygotowaniu literackich, historycznych i patriotycznych wystaw, wśród których na wyróżnienie zasługują: cykliczne eskpozycje pn. ”Artyści Powiśla Dąbrowskiego”, „Sławni Dąbrowianie”, „Niezapomniane Konklawe”- wystawa przygotowana w ramach obchodów 30. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, wystawy poświęcone Narodowemu Świętu Niepodległości oraz uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, „Ruchy niepodległościowe w naszym regionie”, „Błogosławiona Karolina Kózkówna – patronka czystych serc”, „Pięknem konsekracji jest radość - zakony i zgromadzenia diecezji tarnowskiej”, „Jubileusz 50-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej”, „Henryk Sienkiewicz - noblista spod strzech”, „Magia miłości zamknięta w słowach”, „10-lecie istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki”, „Kobieta oczami artysty” czy wystawa poświęcona życiu i twórczości Stanisława Moniuszki oraz wiele innych. Różnorodność podejmowanych tematów wymagała szczególnego zaangażowania oraz dużego profesjonalizmu, z uwzględnieniem wartości historycznych i edukacyjnych. Od 2013 roku sprawowała opiekę nad „Warsztatami Artystycznymi”, które są pokłosiem projektu „Piękniej żyć - warsztaty artystyczne”. Zajęcia te skupiają ludzi o różnych zdolnościach artystycznych. Uczestnicy realizują swoje rękodzielnicze, artystyczne, literackie zdolności oraz nawiązujące do sztuki ludowej. Krystyna Minorczyk promowała ich działalność oraz pomagała w realizacji zamierzonych celów poprzez współorganizację indywidualnych i grupowych wystaw. Uczestnicy warsztatów angażowali się również w prowadzenie aktywności artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami. W 2014 roku otrzymała Medal Złoty Za Długoletnią Służbę, a w 2019 roku na wniosek członków DKK otrzymała tytuł Małopolskiego Moderatora Dyskusyjnych Klubów Książki. Została także nominowana przez dyrektor MBP Jadwigę Kusior za całokształt pracy zawodowej i wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Przez cały okres pracy zawodowej czynnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Miała profesjonalne podejście do użytkowników i wykonywanych czynności związanych z profesją bibliotekarza. Na co dzień w pracy witał nas jej serdeczny uśmiech, optymistyczne nastawienie oraz życzliwa postawa. Życzymy, aby ten nowy okres w życiu pozwolił jej na realizowanie własnych pasji i upływał w zdrowiu i radości. smiley

 

Fotoreportaż: