OBRAZY SAKRALNE W FOTOGRAFII

Do końca kwietnia 2015 roku Dział dla Dorosłych i Młodzieży zaprasza na zwiedzanie wystawy fotograficznej pt. „Ikony Walentego Wojciechowskiego”.

Walenty Wojciechowski urodził się 12 lipca 1986 roku w mieście Chmielnicki na Podolu (Ukraina) w rodzinie pochodzenia polskiego o długich tradycjach patriotycznych i narodowych oraz z silnym poczuciem i przynależności do katolicyzmu.
Jego rodzina jest skoligacona z rodziną byłego Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego. Dziadek autora ikon -ze strony matki Alojzy Bieńkowski- był znanym na Podolu malarzem, rzeźbiarzem, fotografikiem i to zapewne po dziadku, młody Walenty przejął zdolności malarskie. Z zawodu jest ekonomistą, ukończył także czteroletnią szkołę pisania ikon w Chmielnickim. Od 9 lat zajmuje się profesjonalnie pisaniem ikon według tradycyjnych metod i technik doskonaląc swój warsztat pracy. Jego prace cechuje wielka staranność, precyzja i subtelność w przedstawianiu poszczególnych postaci. Wzorcem dla niego są najlepsze ikony ruskie i bizantyjskie, przekazujące atmosferę duchowości i kontemplacji. Nie tworzy własnych wizji malarskich, lecz kopiuje najlepsze dzieła minionych epok. Poza pisaniem ikon na drewnie, prezentowanych na obecnej wystawie, wykonuje także ikony bezpośrednio na tynku w nowo wybudowanych cerkwiach i kościołach na Ukrainie. W swoim dorobku artystycznym miał wystawy: w Chmielnickim, Tarnopolu, Kijowie oraz Odessie. Wykonał ponad 100 ikon, z czego większość została zakupiona przez nabywców z USA, Kanady, Japonii, Francji, Włoch, Polski i Rosji i obecnie zdobią cerkwie prawosławne, greckokatolickie oraz kościoły w tych krajach lub znajdują się w kolekcjach prywatnych.

Wystawa została udostępniona przez WBP w Krakowie. Prezentowana jest w holu MBP od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1800, w soboty od 1000 do 1400. Zapraszamy.

Fotoreportaż: