Narodowe Czytanie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza

Trzy kobiety siedzą na ławce na zewnątrz i czytają

Już od 10 lat w całej Polsce i poza jej granicami obchodzona jest akcja pn. Narodowe Czytanie. Ta piękna inicjatywa zapoczątkowana w 2012 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a kontynuowana przez obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę, stała się ważnym świętem polskiej kultury słowa i tożsamości narodowej. Dąbrowska książnica od samego początku aktywnie włącza się w Narodowe Czytanie, a jego 11. edycja była plenerową celebracją romantyzmu polskiego i poezji Adama Mickiewicza zebranych w jego debiutancki tomik pt. „Ballady i romanse”. Wydane w Wilnie w 1822 roku dzieło młodego poety dało początek nowej epoce w literaturze naszego kraju, a dwa stulecia później Sejm RP ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” w Dąbrowie Tarnowskiej było wspólną inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Dąbrowie Tarnowskiej, a gospodyniami wydarzenia były reprezentujące te instytucje: Anna Jastrzębiec-Witowska i Agata Obara-Giera. Patronat honorowy nad dąbrowskim czytaniem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, a patronat medialny sprawował e-Kurier Dąbrowski.

Balladą otwierającą całą uroczystość był „Pierwiosnek”, przeczytany wspólnie przez gospodarza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego i Dyrektor MBP Annę Jastrzębiec-Witowską. Wzorowany na rycerskich opowieściach wiersz „Rękawiczka” przybliżyła publiczności emerytowana Dyrektor MBP Jadwiga Kusior. Uznaną za manifest epoki „Romantyczność” wspólnie przeczytali: wolontariuszka MBP Anita Pyzik i pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej dziennikarz Paweł Sroka. Nad jezioro Świteź zaprosiły zebranych: polonistka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej Katarzyna Leżoń-Tabor i jej uczennica, lwowianka Maria Mishyna, która od pierwszych dni pobytu w Polsce spowodowanego sytuacją wojenną, związała się z naszą biblioteką. Wybrane utwory czytali również zaproszeni goście:  Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania Jerzy Żelawski, Dyrektor Przedszkola nr 1 Marzena Trela, Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ZERiI) Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej Halina Sarat, Z-ca Przewodniczącej ZERiI Krystyna Łata, Kierownik dąbrowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Agata Obara-Giera, Komendantka 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Grażyna Kochanek, uczestniczka Dziennego Domu Senior+ Maria Drewniany, członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki Józefa Duda, Zofia Działowska i Maria Sarnecka oraz specjalista BHP w Miejskiej Bibliotece Publicznej Witold Kogut.

Program Narodowego Czytania w Dąbrowie Tarnowskiej połączył wersy wieszcza z XIX-wieczną muzyką i jej współczesną interpretacją. O muzyczną oprawę zadbali: Dominika Filipowicz, 16-letnia uczennica Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, a także rodzinny zespół państwa Kądzielawów z Dąbrowy Tarnowskiej, ich dzieci i wnuki z rodzin Boćków i Szerszeniów. Młoda altowiolistka zaprezentowała partię altówki z walca kompozytora austriackiego Johanna Nepomuka Hummela oraz swój autorski utwór oddający tajemniczy klimat poetyckich wydarzeń znad jeziora Świteź. Rodzina Kądzielawów zaśpiewała mickiewiczowski „Powrót Taty” oraz balladę ks. Karola Antoniewicza pt. „Błysnęła na wschodzie jutrzenka złota” napisaną u schyłku romantyzmu w 1861 roku.

Publiczność miała okazję do wielu wzruszeń i wielokrotnie nagradzała brawami czytających i wykonawców. Na widowni nie zabrakło: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesława Mendysa, Burmistrza Żabna w latach 2002-2018 Stanisława Kusiora, córki patronki dąbrowskiej biblioteki Krystyny Ludwickiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Elżbiety Kaczochy, Kierownik Dziennego Domu Senior+ Renaty Bączek, emerytowanych pracownic MBP Krystyny Minorczyk i Haliny Witek, członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestniczek bibliotecznych warsztatów artystycznych, czytelników i sympatyków biblioteki. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej!

 

Fotoreportaż: 
Dwie kobiety stoją i mówiąSiedzaca publiczność zdjęcie zrobione na zewnątrzDwie kobiety stoją i mówiąMężczyzna i kobieta siedzą na ławce mężczyzna czytaDziewczyna gra na altówce Stoi kobieta i czytaStoi kobieta i czytaDziewczyna nagrywa telefonem Dziewczyna gra na altówce Publiczność widać w tle budynek biblioteki Dziewczyna gra na altówce Dwie kobiety siedzą na ławce jedna czytaDwie kobiety siedzą na ławce jedna czyta