"JAN PAWEŁ II W 40-TĄ ROCZNICĘ PONTYFIKATU" WYSTAWA

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża Polaka. Z tej okazji Dział dla Dorosłych i Młodzieży MBP przygotował wystawę prezentującą dokonania i wyjątkowość tego okresu. Jan Paweł II był zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego przez 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jego pontyfikat jest najdłuższym w XX wieku i trzecim co do długości w dziejach historii Kościoła. Zasłynął z licznych beatyfikacji i kanonizacji pokazujących, że każdy z nas powołany jest do świętości. Jako papież wyróżnił się także ogromną ilością napisanych dokumentów. Wystosował liczne listy otwarte do różnych środowisk - było to jego nowatorskim pomysłem. Podjął wiele inicjatyw duszpasterskich, które są nadal kontynuowane np. Światowe Dni Młodzieży, Światowy Dzień Chorego. Pontyfikat Jana Pawła II zapisał się w historii Kościoła jako czas dialogu i pojednania. Papież zabiegał o dobre stosunki z innymi religiami – jako pierwszy zwierzchnik Kościoła Katolickiego przekroczył próg synagogi i meczetu. Istotnym wydarzeniem było spotkanie reprezentantów wszystkich najważniejszych religii świata w Asyżu w 1986 r. i 2002 r. Pontyfikat Jana Pawła II upłynął pod znakiem licznych podróży apostolskich. Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako Biskup Rzymu nawiedził 317 z 333 rzymskich parafii. Każdą pielgrzymkę rozpoczynał od ucałowania ziemi, wyrażając w ten sposób szacunek dla mieszkańców danego kraju, w którym gościł. Dzięki otwartości na dialog, poczuciu humoru i łamaniu schematów Jan Paweł II zyskał powszechny szacunek, miłość wiernych i autorytet. Czas kierowania Kościołem Katolickim przez papieża Polaka nazywany jest wielkim i wyjątkowym. Wystawę można zwiedzać w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży MBP od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00 do 30 listopada 2018 r.

Fotoreportaż: