HISTORIA DWORSKOŚCI W BIBLIOTECE

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” poniedziałkowy poranek zgromadził użytkowników na prelekcji Sławomira  Batora, połączonej z prezentacją multimedialną „Historia dworskości”. Prowadzący, z wykształcenia polonista i historyk, z zamiłowania przynależy do Tarnowskiego Bractwa Rycerskiego Gladii  Amici. Od kilkunastu lat aktywnie działa w nim biorąc udział w rekonstrukcjach historycznych i krzewieniu wiadomości o przeszłości. Co to jest rycerskość? Każdy kojarzy to słowo z honorem, męstwem, walką, podporządkowaniem się dobru i obronie kraju. To również odwaga, wierność danemu słowu, dyskrecja, lojalność, opieka nad kobietami i słabszymi - postawa, która powoduje, że nigdy nie wykorzystuje się cudzej słabości. Czy tak faktycznie było? Okazuje się, że nie do końca jest to ich prawdziwy wizerunek. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił młodzieży powstanie rycerskości, w ścisły sposób wywodzący się i wiążący z dworskością, obyczaje i zasady rządzące ich postępowaniem. Szczególną uwagę poświęcił epoce średniowiecza, wskazując ją jako okres dwubiegunowości i pełnej sprzecznych wartości. Cała obszerna prezentacja została wzbogacona wieloma informacjami, nieznanymi ciekawostkami i faktami, dotyczącymi życia na dworze nieraz szokującymi dla odbiorców. Spotkanie stanowiło wspaniałą lekcję historii dla uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Serdecznie za nią dziękujemy :)

Fotoreportaż: