ELIMINACJE V MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W ROKU KS. JANUSZA ST. PASIERBA ROZSTRZYGNIĘTE

Po raz piąty zorganizowano Międzygminny Konkurs Recytatorki w Roku ks. Janusza St. Pasierba przebiegający pod patronatem honorowym: Stanisława Początka – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisława Kusiora – Burmistrza Żabna i Romana Łucarza - Starosty Tarnowskiego. Organizatorami są: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury w Żabnie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej oraz Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ks. Janusz Stanisław  Pasierb - jeden z najznakomitszych twórców współczesnej kultury polskiej o międzynarodowym rozgłosie, wybitny uczony, historyk i znawca sztuki, poeta, eseista, homiletyk i kaznodzieja, juror konkursów literackich i plastycznych, wykładowca uczelni krajowych i zagranicznych, członek wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism, laureat licznych odznaczeń i nagród państwowych. Urodził się 7 stycznia 1929 roku w Lubawie w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo spędził w Tczewie, lata okupacji w Żabnie, z którego pochodziła Jego matka i do którego zawsze z wielkim sentymentem wracał, również w swej twórczości literackiej. Po ukończeniu tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego w 1947 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył w 1952 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu i Redzie. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu (sztuka kościelna, polonistyka, archeologia, historia kultury, patrologia). W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. - profesora zwyczajnego. W 1963 r. został profesorem historii sztuki w WSD w Pelplinie, w 1965 r. - docentem naukowym i kierownikiem Katedry Historii Sztuki ATK oraz profesorem homiletyki w WSD w Pelplinie. Odbył liczne podróże po całej Europie, Bliskim Wschodzie, północnej Afryce, Ameryce Płn. i Płd. Należał do wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem m. in.: Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła, Europejskiego Centrum Kultury, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego PEN - Clubu, Rady Kultury przy Prezydencie RP. Jako poeta debiutował w 1972 r. na łamach "Tygodnika Powszechnego". Opublikował kilkanaście zbiorów poezji. Jego wiersze tłumaczono na angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.   W 1982 r. otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1991 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie. W 1998 powstała fundacja jego imienia, nagradzająca osiągnięcia młodych twórców. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie przyjął  imię  ks. Janusza Stanisława Pasierba w 2000 roku.

W dniu 15.05.2013 roku w MBP odbyły się eliminacje dla uczestników z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska dwuetapowego V Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego w Roku ks. Janusza St. Pasierba. Komisja w składzie: Marta Warias –przewodnicząca, Jadwiga Kusior i Anna Miodowska-Zawiślak- członkowie wysłuchała recytacji 18 osób. Biorąc pod uwagę kulturę słowa, interpretację, ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Dawid Rodak, NNSP w Żelazówce,
II miejsce ex aequo - Maksymilian Mol, PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
                               Gabriela Mikuła, PSP w Szarwarku,
III miejsce – Aleksandra Kaczocha, PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
wyróżnienie - Magdalena Rzepka, NNSP w Żelazówce.

w kategorii szkół gimnazja:
I miejsce ex aequo - Kamil Rodak, PG nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
                              Katarzyna Rarus, PG nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
 II miejsce – Weronika Kołton , PG nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ,
III miejsce – Joanna Stanek, PG nr 3 w Gruszowie Wielkim.

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - nie przyznano,
II miejsce ex aequo – Karolina Jarosz - ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
                                Agnieszka Juras - ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 

Nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów konkursu wręczył laureatom Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  Marek Minorczyk.
Osoby nagrodzone miejscami I-III będą walczyć o laur zwycięstwa w finale międzygminnym w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie w dniu 20 maja 2013 roku. Trzymamy za nie mocno kciuki J.W ramach finału  odbędzie się spotkanie z Maciejem Gąsiorkiem, aktorem Teatru Nowego w Warszawie – monodram oparty na tekstach ks. J. St. Pasierba „Szepty Pana Boga”.

 

 

 

 

Fotoreportaż: