EKO-ZAJĘCIA Z GOOD SNACK

W środę 26 października br. Oddział dla Dzieci we współpracy z Firmą GOOD SNACK sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizował warsztaty z edukacji ekologicznej dla uczniów klasy IVc Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z naszego miasta. Celem zajęć było kształcenie w praktyczny i atrakcyjny sposób świadomości dzieci związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Podczas spotkania podejmowane były następujące zagadnienia:
- definicja słowa „odpady”, źródła produkcji i możliwości zapobiegania ich powstawania,
- hierarchia odpadów i ich segregacja,
- sposoby wykorzystania surowców wtórnych,
- recykling a odzysk, - odpady niebezpieczne, elektrośmieci.
Odbyły się także: prelekcja i aktywności z udziałem dzieci, czyli tematyczne zabawy edukacyjne oraz instruktaż o tym, że każdy może przyczyniać się do tego, aby jak najmniej wartościowych surowców trafiało do składowiska. W spotkaniu z dziećmi udział wzięli pani Anna Jastrzębiec-Witowska – dyrektor MBP jak również przedstawiciele firmy GOOD SNACK sp. z o.o. producenta chrupek i przekąsek: pani Liliana Nowak – wiceprezes, dyrektor ds. personalnych oraz pani Agnieszka Bania-Kuc – dyrektor dz. jakości, badania i rozwój.
To wspólne przedsięwzięcie oparte było m.in. na pomocach dydaktycznych otrzymanych od Organizacji Odzysku Opakowań – EKO CYKL S.A. oraz zaprezentowanej podczas zajęć literatury dotyczącej pomysłów na recykling czy upcykling, dostępnej w dąbrowskiej książnicy.
Firma GOOD SNACK sp. z o.o. we współpracy z EKO CYKL S.A. ufundowała dla uczestników upominki pełne nie tylko chrupek, ale również eko-gadżetów oraz materiałów edukacyjnych, w tym zagadek i łamigłówek związanych z ekologią.

Fotoreportaż: 
Na zdjęciu trzy Panie opowiadające o czym odbędą się zajęcia.Pani stojąca na wprost siedzących dzieci.Dzieci siedzące na krzesłach słuchające Pani prowadzącej.Pani prowadząca zajęcia a w tle kolorowa piramida.Pani prowadząca zajęcia a na wprost siedzące na krzesłach dzieci.Na zdjęciu dzieci stojące na środku biorące udział w zabawach.Na zdjęciu dzieci stojące na środku biorące udział w zabawach.Pani rozdająca siedzącym dzieciom upominki.Na zdjęciu cztery osoby stojące na wprost siedzących dzieci.