DĄBROWA TARNOWSKA W SŁOWIE PISANYM

„Sercem Cię poznaje ma, Ziemio Dąbrowska,
gdzie żyć i pracować mi przyszło.
Tu dom mój rodzinny, grób matki i Polska
w mej małej ojczyźnie nad Wisłą.”
                            Maria Glica

Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna czynnie włączyła się w obchody Dni Dąbrowy Tarnowskiej. Już 1 lipca zwiedzać można ekspozycję „Dąbrowa Tarnowska w słowie pisanym”, zawierającą pozycje poświęcone lub związane z terenem naszej „małej ojczyzny”.

Zaprezentowane publikacje obejmują tematykę historyczną, kulturalną i społeczną tego regionu. Powiśle Dąbrowskie jako teren dotknięty przez wojny i zrywy powstańcze posiada bogatą historię, która może zaskoczyć nawet tych, którzy całe swoje życie związani są z tym regionem. Oprócz opracowań historycznych, prasy i  wspomnień osób związanych z tym terenem na ekspozycji znalazły się również tomiki wierszy lokalnych poetów.
Serdecznie zachęcamy do zwiedzania wystawy i lepszego poznania dziejów Dąbrowy Tarnowskiej. Będzie to możliwe do końca wakacji w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży.

Fotoreportaż: