"Bajki z morałem" w Gruszowie Wielkim

Filia MBP w Gruszowie Wielkim regularnie prowadzi zajęcia z cyklu "Spotkanie z Bajką", w związku z tym 15 czerwca odbyły się kolejne,  tym razem pod tytułem "Bajki z morałem". Warsztaty prowadzone były w obu grupach Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim. Rozpoczęliśmy od witających się rączek, potem w integracyjnej zabawie dzieci przedstawiały się podając sobie pluszową maskotkę. Kiedy nadszedł czas na czytanie przedszkolaki usiadły na dywanie i skupione wysłuchały bajki „Pod grzybem”, mówiącej o koleżeńskości, przyjaźni, uprzejmości. Dzieci układały ilustracje z bajki  w kolejności wydarzeń, następnie omówiliśmy jej treść. Rozmawialiśmy na temat postaci, nazywając cechy charakteru, podając różne przykłady koleżeńskiego zachowania.  Po omówieniu bajki uczestnicy spotkania bawili się do melodii „Deszczowej piosenki”, chowając się pod parasolami. Jednym z etapów zajęć było ćwiczenie logopedyczne w czasie którego dzieci otrzymały obrazki ze zwierzątkami. Ich zadaniem było dzielenie ich nazw na sylaby, przedszkolaki robiły to bardzo sprawnie i przede wszystkim poprawnie.  Nie zabrakło też podczas warsztatów zabaw plastycznych, maluchy przyklejały kropki na muchomorach, następnie  kolorowały i wyklejały z plasteliny tęczę. Powstało kilkanaście pięknie wykonanych, różnobarwnych prac. Dzieci aktywnie i żywiołowo brały udział w każdym przygotowanym zadaniu, nauczyły się jak ważne jest bycie koleżeńskim, jakie wartości należy w życiu cenić i promować. Dzieci miały okazję poćwiczyć język, wypowiadanie się i rozumienie tekstu czytanego. Mamy nadzieję, że zajęcia dały im wiele radości i zmotywowały najmłodszych do czytania nie tylko w szkole ale przede wszystkim w domu.

Fotoreportaż: