BŁOGOSŁAWIONY JERZY POPIEŁUSZKO – WYSTAWA

Dział dla Dorosłych i Młodzieży MBP zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, polskiego duchownego, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w czasach PRL. Ekspozycja pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Kapłan i Męczennik” została przygotowana z okazji przypadającej we wrześniu 75. rocznicy jego urodzin.

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach koło Suchowoli na Podlasiu. Rodzice Jerzego prowadzili gospodarstwo rolne. Był typem samotnika. W szkole określano go jako ucznia ambitnego, jednak przeciętnie zdolnego. Od dzieciństwa był ministrantem, a w czasie nauki w szkole średniej odkrył w sobie powołanie kapłańskie. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie przez 7 lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń. Podczas tych studiów odbywał też dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Wyróżniał się tam ogromną odwagą w obronie swoich przekonań i wartości, przez co spotykał się z licznymi szykanami. Po powrocie z wojska podupadł na zdrowiu. Od tej pory już do końca życia borykał się z problemami zdrowotnymi. W maju 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok 1980 był dla niego rokiem przełomowym. Rozpoczął wówczas posługę w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Podejmował duszpasterstwo i działania na rzecz ludzi pracy. Związał się z ruchem społecznym „Solidarność”, w którym pełnił funkcję kapelana. Organizował m.in. msze święte dla strajkujących hutników, uczestniczył w dokształcaniu ludzi pracy i w sądowych procesach robotników oskarżanych o działania godzące w interesy PRL. Zacieśniła się wówczas inwigilacja ks. Popiełuszki, którego działalność nie była po drodze władzom. Był wielokrotnie przesłuchiwany, dostawał też listy z pogróżkami. 13 października 1984 roku miał miejsce pierwszy zamach na jego życie – upozorowano wypadek samochodowy. Kilka dni później SB podjęło kolejną próbę ataku… Pod koniec października 1984 roku w Wiśle odnaleziono zwłoki ks. Jerzego Popiełuszki.

Na przygotowaną ekspozycję składają się publikacje dotyczące osoby kapelana: biografie, świadectwa, jego myśli, wywiady, kazania, a także wiersze pochodzące z antologii poezji poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, w wyborze i opracowaniu ks. Wacława Buryły.

Wystawę można zwiedzać do 31 października 2022 roku, w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży MBP, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00, w soboty 10:00-14:00. Zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem dla Dorosłych i Młodzieży MBP, tel. 14 655-93-03 wew. 13.

Fotoreportaż: