„STRAAASZNE” ZAPROSZENIE

„Pod moim łóżkiem mieszka STRACH!” pod takim tytułem do 24 maja odbywać będą się w Oddziale dla Dzieci warsztaty bajkoterapeutyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych zapoczątkowane w czasie trwania Tygodnia Bibliotek (8-13 maja). Spotkania podejmować będą problem lęków u dzieci i metod zwalczania strachów pod różnymi postaciami przy wykorzystaniu bajkoterapii. Lektura książek terapeutycznych o wiedźmach, duchach, potworach itp. pozwoli uczestnikom stawić czoła obiektom wywołującym u nich obawy. W trakcie trwania zajęć odbywać będą się zabawy literackie, plastyczne, ruchowe i edukacyjne w otoczeniu „straaaaaaaasznych” postaci. wink

Chętne grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z Oddziałem dla Dzieci lub pod nr. tel. 14 655 93 03 wew. 17.