„POLUBIŁEM PEJZAŻ TEN” – WYSTAWA PRAC EDMUNDA WILKA

W Holu Głównym MBP podziwiać można piękne obrazy autorstwa dąbrowskiego artysty Edmunda Wilka. Uroczyste otwarcie nastąpiło 10 maja podczas obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, kiedy to wystawę podziwiali zebrani w naszej książnicy goście. Autor obrazów urodził się w Borkach, jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, Studium Oświaty i Kultury w Krakowie oraz Studium Fotografii i Filmu w Bydgoszczy. Karierę zawodową rozpoczął w PZGS i GS „Samopomoc Chłopska” w Proszowicach i Szczucinie, następnie w GOK w Szczucinie. Od 1988r. do emerytury pracował w Dąbrowskim Domu Kultury jako twórca i nauczyciel w kole plastycznym „Pastele”. Prowadził zajęcia w obu dąbrowskich gimnazjach, przygotowywał wystawy plastyczne, był jednym z inicjatorów i głównych organizatorów międzynarodowych plenerów „Barwy Dąbrowy” (Polska, Białoruś, Ukraina). Kultywował tradycje ludowe i obrzędowość na Powiślu (szopki, grupy kolędnicze, palmy, pisanki, stroiki, wieńce dożynkowe). Był długoletnim Prezesem Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. Współtworzył panoramę „Budowa drogi” w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Pierwszy obraz olejny namalował w 1970 r., były to „Jaskółki nad łanem zboża”. Jego prace eksponowane są w wielu galeriach w Polsce i zagranicą oraz w zbiorach kolekcjonerów prywatnych. W 2000 i 2007 roku odbył się wernisaż w MBP oraz na przestrzeni lat kilkadziesiąt wystaw w innych instytucjach kultury, bibliotekach i plenerach. Za swoją pracę odznaczony został m.in.: złotą, srebrną i brązową odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Po przejściu na emeryturę, nie zerwał ze swoją pasją – nadal udziela się społecznie w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, pracuje artystycznie z uzdolnionymi młodymi artystami – malarzami. Zwiedzający wystawę „Polubiłem pejzaż ten” podziwiać mogą piękne maki i słoneczniki, pejzaże, martwą naturę i postacie wykonane farbami olejnymi. Kolorystyka dobrana jest w mistrzowski sposób i sprawia, że obrazy wpływają pozytywnie na zwiedzającego. Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się ze sztuką tworzoną przez Edmunda Wilka, Dział dla Dorosłych i Młodzieży zaprasza do 10.06.2017r. w godzinach pracy biblioteki.

Fotoreportaż: