„I POWSTAŁA NIEPODLEGŁA”

11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie przez Polskę wolności w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc od momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto to zostało ustanowione w ostatnich latach II RP tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Do kalendarza powróciło w 1989 r. Jedenasty listopada 1918 roku jest symboliczną datą odzyskania niepodległości Polski, bo następowało ono stopniowo, w ciągu ostatnich dwóch lat Pierwszej Wojny Światowej. Polska odzyskała wolność sama, bez niczyjej pomocy, dzięki klęsce wojennej wszystkich trzech zaborców i dzięki temu, że naród polski utrzymał swoją tożsamość przez blisko 2 wieki niewoli i był gotowy do uchwycenia swych losów we  własne ręce. W dniu 11 listopada 1918 roku nastąpiło zawieszenie broni walczących państw. Dwa dni wcześniej Józef Piłsudski, dowódca polskich Legionów, powrócił do Polski z więzienia w Magdeburgu, gdzie przebywał od 22 sierpnia 1917 roku, osadzony w więzieniu przez Niemców za odmowę złożenia przysięgi wierności dla Niemców. Rada regencyjna w Warszawie uprzednio naznaczona przez Niemców, podała się do dymisji z chwilą kapitulacji Niemiec i zawieszenia broni na froncie zachodnim. Wówczas została proklamowana niepodległość państwa polskiego a organizacja wolnego rządu Polski została powierzona Józefowi Piłsudskiemu, generałowi brygady i byłemu ministrowi spraw wojskowych rządu regencyjnego.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń, tak ważnych dla istnienia Polski Dział dla Dorosłych i Młodzieży przygotował ekspozycję „I powstała niepodległa- 11 listopada 1918 r.”, którą można zwiedzać od 10:00 do 18:00 do końca listopada 2016 r.